Wydział operacyjno – szkoleniowy

mł. bryg. Bogusław Karbowniczek

mł. bryg. Bogusław Karbowniczek

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

Tel: 15 832 50 55 wew. 223

Email: operacyjna@straz.sandomierz.pl

Pokój: 8

st. kpt. inż. Szymon Augustyniak

Stanowisko: Specjalista ds. Operacyjno-szkoleniowych

Tel: 15 832 50 55 wew. 223

Email: operacyjna@straz.sandomierz.pl

Pokój: 8

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Niklewicz

Stanowisko: Kierownik sekcji

Tel: 15 832 50 55 wew. 231

Email: kwatermistrz@straz.sandomierz.pl

Pokój: 7

Tomasz Bartosik

Stanowisko: Starszy inspektor

Tel: 15 832 50 55 wew. 222

Email: t.bartosik@straz.sandomierz.pl

Pokój: 7

Samodzielne stanowisko ds. kadr

st. sekc. inż. Paweł Stefański

Stanowisko: Samodzielne stanowisko ds. kadr

Tel: 15 832 50 55 wew. 224

Email: kadry@straz.sandomierz.pl

Pokój: 11

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

Małgorzata Ura

Stanowisko: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych

Tel: 15 832 50 55

Email: sandomierz@straz.kielce.pl

Pokój: 2

Sekcja finansów

mł. bryg. Joanna Stawowy

Stanowisko: Główny Księgowy

Tel: 15 832 50 55 wew. 217

Email: j.stawowy@straz.sandomierz.pl

Pokój: 5

Iwona Gach

Stanowisko: Starszy inspektor

Tel: 15 832 50 55 wew. 217

Email: finanse@straz.sandomierz.pl

Pokój: 5

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno rozpoznawczych

st. kpt. Tomasz Chmielewski

Stanowisko: Samodzielne stanowisko ds. kontrolno rozpoznawczych

Tel: 15 832 50 55 wew. 218

Email: prewencja.sandomierz@straz.kielce.pl

Pokój: 6

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

ul.Mickiewicza 61, 27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy

fax. 15 832 50 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/6l0wrgs47z/skrytka