Kierownictwo JRG

kpt. mgr inż. Łukasz Zięba

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

Email: l.zieba@straz.sandomierz.pl

asp. sztab. Krzysztof Andura

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

st. kpt. Piotr Drypa

Stanowisko: Dowódca zmiany I

mł. kpt. inż. Paweł Wiśniowski

Stanowisko: Dowódca zmiany II

Email: p.wisniowski@straz.sandomierz.pl

st. kpt. Artur Zieliński

Stanowisko: Dowódca zmiany III

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

ul.Mickiewicza 61, 27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy

fax. 15 832 50 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/6l0wrgs47z/skrytka