W dniu 07 października 2020r. w Muzeum Diecezjalnym "Dom Jana Długosza" w Sandomierzu odbyły się ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego dla strażaków JRG PSP Sandomierz. Podczas ćwiczeń strażacy zostali zapoznani ze specyfiką Muzeum Diecezjalnego między innymi z rozkładem pomieszczeń, w których są umiejscowione eksponaty muzealne, umiejscowieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, gazu, hydrantu zewnętrznego, oraz z systemem przeciwpożarowym. Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych wewnątrz obiektu muzeum, udzielanie KPP osobie poszkodowanej oraz ćwiczyli gaszenie pożarów wewnętrznych. Podczas ćwiczeń sprawdzono współpracę pomiędzy zastępami straży pożarnej a personelem muzeum w zakresie ewakuacji.

Opracowanie: kpt. Łukasz Zięba
Zdjęcia: KP PSP Sandomierz

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

ul.Mickiewicza 61, 27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy

fax. 15 832 50 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/6l0wrgs47z/skrytka

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 39994

Kubik-Rubik Joomla! Extensions