9 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Sandomierzu przedstawiciele OSP i Gmin z terenu powiatu sandomierskiego uczestniczyli  w naradzie, podczas której omówiono  zadania do realizacji w 2018r. ze środków dotacji MSWiA dla ochotniczych straży pożarnych. W spotkaniu uczestniczyli: kierownictwo komendy powiatowej PSP w Sandomierzu oraz przedstawiciele zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu.

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Chmielewski KP PSP Sandomierz

Zdjęcia: archiwum KP PSP Sandomierz 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

ul.Mickiewicza 61, 27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy

fax. 15 832 50 55

Elektroniczna skrzynka podawcza

/6l0wrgs47z/skrytka